Aktualna oferta Poradni

Propozycje warsztatów, zajęć i prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli

w roku szkolnym 2019/2020

 

Tematy adresowane do DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Trening grafomotoryczny wg A.Bali (propozycja na ferie zimowe) dla dzieci z kl. 0 oraz I-III - prowadząca Anna Ochap

2. Zajęcia profilaktyczne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci z kl. 0 i I - prowadząca Barbara Dac

3. Grupowe zajęcia logopedyczne "Ferie z logopedą" dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - prowadząca Dominika Miturska

4. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień "Szkodliwy dym" dla uczniów kl. IV i V szkoły podstawowej - prowadząca Beata Rudnik

5. Ćwiczenia dykcyjne (zajęcia grupowe) dla uczniów od kl. IV szkoły podstawowej - prowadząca Dominka Miturska

6. Zajęcia integracyjne dla uczniów kl. IV - VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych - prowadząca Beata Rudnik

7. Używanie i nadużywanie mediów cyfrowych - warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej - prowadząca Magdalena Szypulska-Zyga

8. Internet bez hejtu - warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej - prowadząca Magdalena Szypulska-Zyga

9. Trening ortograficzny w oparciu o teorię inteligencji wielorakich - warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej - prowadząca Jolanta Piechota

10. Trening twórczego myślenia dla uczniów zdolnych - warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej - prowadzące: Mirosława Brasławska-Haque, Jolanta Piechota

11. Efektywna komunikacja - warszaty dla uczniów kl. VI - VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych - prowadzące: Beata Rudnik, Ewa Sokołowska, Magdalena Szypulska-Zyga

12. Bilans strat i zysków zachowań ryzykownych (sięganie po alkohol, dopalacze, papierosy, wagarowanie i inne) - warsztaty dla uczniów kl. VII i VIII szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej - prowadząca Ewa Sokołowska

13. Wybieram szkołę i zawód (warsztaty, diagnoza zainteresowań) dla uczniów kl. VIII - prowadzące: Beata Rudnik, Magdalena Szypulska-Zyga

 

Tematy adresowane do RODZICÓW

1. Co może niepokoić w  rozwoju mowy dziecka? - prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym - prowadzące: Jolanta Strumnik, Anna Ochap

2. Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole? - prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym - prowadząca Mirosława Brasławska - Haque

3. Jak urządzenia cyfrowe wpływają na funkcjonowanie dzieci? - prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym - prowadząca Barbara Dac

4. Jak rozmawiać z nastolatkami? - prelekcja dla rodziców uczniów od kl. IV szkoły podstawowej - prowadząca Ewa Sokołowska

5. Dziecko w internecie. Jak zapewnić mu bezpieczeństwo? - prelekcja dla rodziców uczniów od kl. IV szkoły podstawowej - prowadząca Magdalena Szypulska - Zyga

6. Moje dziecko wybiera szkołę -  prelekcja dla rodziców uczniów  kl. VIII - prowadząca Beata Rudnik

7. Problem uzależnień wśród młodzieży - prelekcja dla rodziców uczniów kl. IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych - prowadząca Ewa Sokołowska

8. Trening umiejętności wychowawczych, czyli m.in. zasady dobrej komunikacji, stawianie granic, rozumienie potrzeb i trudnych zachowań dziecka, uważność na uczucia własne i dzieci - prowadzące: Mirosława Brasławska-Haque i Barbara Dac  

 

Propozycje dla NAUCZYCIELI

1. Szkoła dla wychowawców - warsztaty (10 spotkań po 2,5 godziny na terenie Poradni) - prowadząca Ewa Sokołowska

2. Jak poradzić sobie z przemocą i agresją wśród uczniów? - warsztaty - prowadząca Ewa Sokołowska

3. Wspieranie nauczycieli w kwalifikowaniu dzieci z deficytami w rozwoju mowy do zespołów logopedycznych i w prowadzeniu z nimi zajęć terapeutycznych - konsultacje na terenie placówek dla nauczycieli kl. 0 - prowadzące: Jolanta Strumnik, Anna Ochap, Dominika Miturska

4. Konsultacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne - prowadzące: Mirosława Brasławska-Haque, Jolanta Piechota, Anna Ochap

5. Konsultacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - prowadzące: Ewa Sokołowska, Magdalena Szypulska-Zyga, Beata Rudnik

6. Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli „Rozwijanie umiejętności wychowawczych” dla nauczycieli wszystkich placówek z Powiatu Ryckiego - prowadzące: Mirosława Brasławska-Haque, Beata Rudnik

7. Spotkania szkoleniowe w Poradni; informacje o ich terminie i tematyce będą przekazywane w ciągu całego roku szkolnego 2019/20

 

 

 


BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie