O nas

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rykach jest placówką publiczną. Swoją opieką obejmuje dzieci od urodzenia do 6 r.ż. nie uczęszczające do placówek (w ramach wczesnego wspomagania rozwoju) oraz dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie miasta i gminy Ryki, gminy Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Celem naszej pracy jest niesienie pomocy w tych wszystkich oddziaływaniach, które wiążą się z rozwojem, wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży.

Pomoc ta udzielana jest nie tylko bezpośrednio dzieciom i młodzieży, ale również rodzicom i opiekunom, którzy na co dzień spotykają z różnymi trudnościami i problemami, nie zawsze radząc sobie skutecznie z pojawiającymi się nowymi sytuacjami zdrowotnymi, wychowawczymi i edukacyjnymi swoich dzieci.

Udzielamy również wsparcia nauczycielom, wychowawcom i wszystkim innym osobom i instytucjom, które uczestniczą w procesie edukacji i wychowania.

Nasza działalność realizowana jest w różnorodnych formach pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Stale poszerzamy swoją ofertę i podnosimy nasze kwalifikacje.

Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie