Orzecznictwo w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rykach

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!

Szczegółowe informacje na temat orzeczeń i opinii wydawanych przez zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rykach znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Warto wiedzieć" (orzecznictwo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach).

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie