Pismo do szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Zapraszamy do korzystania w roku szkolnym 2019/20 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. 

Prosimy o zapoznanie z załączoną ofertą wszystkich nauczycieli. Wybrane przez Państwa tematy można realizować w ciągu całego  roku szkolnego 2019/20, kontaktując się telefonicznie (z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem) z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wybranych zajęć.

W bieżącym roku szkolnym planujemy zorganizowanie kolejnej sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli z Powiatu Ryckiego nt. „Rozwijanie umiejętności wychowawczych".

Oferujemy także nasze uczestnictwo w miarę potrzeb w posiedzeniach rad pedagogicznych o charakterze szkoleniowym w Państwa placówkach. Zapraszamy serdecznie do korzystania z konsultacji logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych na terenie szkół i przedszkoli (m.in.: pomoc merytoryczna specjalistów Poradni: w prowadzeniu zespołów obejmujących pomocą dzieci z wadami wymowy, dzieci objętych terapią pedagogiczną oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne u uczniów, w ocenie funkcjonowania dziecka/ucznia, w konstruowaniu IPET-ów) oraz  do korzystania z indywidualnych konsultacji z nami w Poradni.

Informujemy, iż będziemy także kontynuować spotkania szkoleniowe dla nauczycieli  w Poradni. Tematy i terminy kolejnych spotkań szkoleniowych będą podane w późniejszym terminie.

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy dla Państwa bieżące informacje i materiały. Zapraszamy do korzystania z nich.

 

Propozycje warsztatów, zajęć i prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

 

 

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie