Spotkanie podsumowujące działalność Sieci dla nauczycieli

W dniu 5.11.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli nt. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"..

Tematem spotkania było dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 

Prelegentkami były nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie Pani Dyrektor Beata Kursa oraz Pani Marta Czajkowska.

Serdecznie dziekujemy wszystkim nauczycielom za liczny udział w spotkaniu oraz zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w naszej galerii.

 Koordynatorzy sieci 

Mirosława Brasławska-Haque

Beata Rudnik                                                 

                                                                


BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie