Oferta zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Propozycje warsztatów, zajęć i prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 oferowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach

 Kontakt do Poradni : telefon 81/865 26 40    e-mail pppryki@op.pl

 

Tematy adresowane do DZIECI I MŁODZIEŻY

1.Logopedyczne badania selekcyjne dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym – diagnoza w szkołach i przedszkolach (osoby odpowiedzialne: Dominika Miturska –  logopeda, Anna Ochap-logopeda)

2. Ćwiczenia grafomotoryczne według A. Bali -stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu-cykl zajęć warsztatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych w Poradni w ferie zimowe  (osoba odpowiedzialna Anna Ochap –  logopeda)

3. Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczniówwarsztaty w szkołach dla uczniów z  kl. IV-VI (osoby odpowiedzialne: Dominika Miturska –  logopeda, Anna Ochap-logopeda)

4. „Chrząszcz brzmi w trzcinie” łamańce językowe dla dzieci – warsztaty w szkołach dla uczniów z kl. IV-VIII (osoba odpowiedzialna: Dominika Miturska -logopeda)

5. Profilaktyczne zajęcia grupowe “Ładnie mówię” warsztaty dla  dzieci w wieku przedszkolnym (osoba odpowiedzialna Dominika Miturska – logopeda)

6. Badania wzroku i słuchu  przy użyciu Platformy Badań Zmysłów –badania na terenie szkół i przedszkoli  (uczniowie kl. O-III) – osoba odpowiedzialna Jolanta Piechota – pedagog

7. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie i kreatywność –warsztaty dla uczniów  kl. IV- VI (osoby odpowiedzialne: Mirosława Brasławska-Haque -pedagog, Jolanta Piechota- pedagog)

8Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?  – zajęcia warsztatowe w szkołach dla dzieci  z kl. 0 oraz uczniów z kl. I-III (osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog)

9. Zajęcia integracyjne  –warsztaty dla uczniów klas IV- VIII   i szkół ponadpodstawowych  (osoby odpowiedzialne:  Beata Rudnik-  psycholog, Kamila Karpińska – psycholog, Katarzyna Kud – psycholog, Juliia Całka – pedagog)

10.  Efektywna komunikacja – warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych   (osoby odpowiedzialne Beata Rudnik-psycholog, Kamila Karpińska- psycholog)

11. Jak dbać o dobre relacje z rówieśnikami?warsztaty dla uczniów kl. IV-VIII   (osoby odpowiedzialne:  Kamila Karpińska – psycholog, Katarzyna Kud – psycholog)

12. Ja i moja klasa – warsztaty dla uczniów kl. V-VIII (osoby odpowiedzialne: Beata Rudnik –  psycholog, Katarzyna Kud -psycholog)

13. Jak radzić sobie ze stresem?warsztaty/prelekcje dla uczniów klas VII- VIII  (osoba odpowiedzialna Beata Rudnik-psycholog)

14. Diagnoza zainteresowań  i preferencji zawodowych uczniów klasy VIII  –  osoby odpowiedzialne Beata Rudnik-psycholog, Kamila Karpińska – psycholog

15. Jak efektywnie rozwiązywać konflikty rówieśnicze? – warsztaty dla uczniów kl. IV-VIII (osoba odpowiedzialna Katarzyna Kud-psycholog)

16. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami – warsztaty dla uczniów kl. IV-VIII (osoba odpowiedzialna Katarzyna Kud-psycholog)

17. Zajęcia z plastykoterapii dla dzieci z problemami emocjonalnymi – warsztaty na terenie Poradni dla dzieci z kl. 0 i I-III (osoba odpowiedzialna Katarzyna Kud-psycholog)

18. Zdrowy styl życia a uzależnieniawarsztaty dla uczniów klas IV-VIII   (osoby odpowiedzialne: Beata Rudnik-psycholog, Juliia Całka -pedagog)

Tematy adresowane do RODZICÓW

1. Jak dbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka? (profilaktyka) – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym-osoby odpowiedzialne Dominika Miturska-logopeda, Anna Ochap-logopeda

2. Niepokojące symptomy w rozwoju psychoruchowym oraz rozwoju mowy dziecka –  prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym  – osoby odpowiedzialne Anna Ochap -logopeda, Dominika Miturska – logopeda

3. Jak pomóc dziecku w odniesieniu sukcesu w szkole? – prelekcja dla rodziców dzieci z kl. 0-I (osoby odpowiedzialne Mirosława Brasławska-Haque -pedagog, Jolanta Piechota -pedagog)

4. Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych emocjach? –prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

5. Jak wspierać dzieci w umiejętności radzenia sobie ze stresem?  -prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -osoba odpowiedzialna Barbara Dac -psycholog

6. Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? (stawianie granic) – prelekcja dla rodziców -osoba odpowiedzialna Juliia Całka -pedagog

7. Zdrowie psychiczne dzieci -niepokojące objawy – prelekcja dla rodziców -osoba  odpowiedzialna Beata Rudnik -psycholog

8. Jak dbać o rozwój psychiczny i społeczny dzieci ?  –prelekcja dla rodziców uczniów kl. I-III – osoba odpowiedzialna Katarzyna Kud – psycholog

9. Motywacja wewnętrzna – jak wspierać wybór wartościowych celów przez dziecko? – prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej – osoba odpowiedzialna Katarzyna Kud – psycholog

10. Zdrowa komunikacja w rodzinie – prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej – osoba odpowiedzialna Katarzyna Kud – psycholog

11. Trening umiejętności wychowawczych  –warsztaty w Poradni (cykl 8 spotkań po 1,5 godziny)  – osoby odpowiedzialne Mirosława Brasławska-Haque  pedagog terapeuta, Barbara Dac psycholog

 

Propozycje dla NAUCZYCIELI

1.Wskazówki logopedyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – prelekcja (osoby odpowiedzialne: Dominika Miturska –  logopeda, Anna Ochap-logopeda)

2. Zapobieganie wadom wymowy –prelekcja (osoby odpowiedzialne: Dominika Miturska –  logopeda, Anna Ochap-logopeda)

3. Zajęcia otwarte dla nauczycieli logopedów – osoby odpowiedzialne Anna Ochap logopeda, Dominika Miturska -logopeda

4. Wsparcie w procesie diagnozy i terapii logopedycznej  dla nauczycieli logopedów (konsultacje indywidualne) osoby odpowiedzialne: Dominika Miturska –  logopeda, Anna Ochap-logopeda

5 . Konsultacje dla nauczycieli uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  – osoby odpowiedzialne Jolanta Piechota pedagog, Barbara Dac-psycholog, Mirosława Brasławska -Haque -pedagog)

6. Jak postępować z uczniem z zaburzeniami lękowymi ze szczególnym uwzględnieniem mutyzmu –  warsztaty dla nauczycieli (osoba odpowiedzialna Beata Rudnik-psycholog)

7. Pozytywna dyscyplina w klasie -prelekcja – osoba odpowiedzialna Katarzyna Kud -psycholog

8. Stres w pracy nauczyciela -jak go  oswoić? -prelekcja – osoba odpowiedzialna Juliia Całka -pedagog

9. Grupa wsparcia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach – warsztaty w Poradni (osoby odpowiedzialne Beata Rudnik-psycholog, Kamila Karpińska – psycholog)

10.  Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli „Trudności wychowawcze z uczniami – wyzwania dla nauczycieli” cykl spotkań w I semestrze 2023/24  dla nauczycieli wszystkich placówek z Powiatu Ryckiego – osoby odpowiedzialne Beata Rudnik psycholog, Juliia Całka pedagog

11.  Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli ” Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży”cykl spotkań w II semestrze 2023/24  dla nauczycieli wszystkich placówek z Powiatu Ryckiego – osoby odpowiedzialne Beata Rudnik psycholog, Kamila Karpińska psycholog