Deklaracja dostępności

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
  • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
  • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu  przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Brasławska– Haque (mirahaque@poczta.onet.pl) .

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w tekście źródłowym.

Tekst źródłowy