Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli

I. „Współpraca z rodzicami” (realizowana od września 2016r. do października 2017r. – wzięło udział 13 nauczycieli)

II.Nałogowe zachowania uczniów” (realizowana od stycznia do listopada 2018r. -uczestniczyło 24 nauczycieli)

III. ” Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (realizowana od listopada 2018r. do listopada 2019r. – wzięło udział 56 nauczycieli)

IV. „Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli” (realizowana od lutego do grudnia 2020r.- uczestniczyło 76 nauczycieli)

V. „Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” (realizowana od marca do listopada 2021r.)

VI. „Wspieranie dzieci i rodziców w sytuacjach kryzysowych” (realizowana od marca 2022r.)

VII. „Trudności wychowawcze z uczniami. Wyzwania dla nauczycieli”.

VIII. „Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży”.