Profilaktyka i psychoedukacja

Działania profilaktyczne i psychoedukacyjne prowadzone w naszej Poradni to m.in:

  • Przesiewowe badania słuchu i wzroku
  • Przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci przedszkolnych
  • Trening twórczego myślenia dla uczniów zdolnych
  • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • Zajecia grupowe dla dzieci i młodzieży 
  • Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli
  • Prelekcje i konsultacje dla rodziców
  • Mediacje
  • Interwencja kryzysowa