Historia Poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach powołana została  1.01.1969 r. przez Inspektora Wydziału Oświaty i Kultury w Rykach Ludwika Kuchnio, jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.   

Celem jej działania było udzielanie rodzicom (opiekunom),  nauczycielom pomocy w zapobieganiu trudnościom wychowawczym i ich rozwiązywaniu oraz wyborze przez młodzież kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

W zachowanym Orzeczeniu w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Rykach czytamy, iż ,,Poradnia swoją działalnością obejmuje Powiat Ryki”, w skład którego wchodziło wtedy 7 gmin.

W dniu 28.09.1993 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Rykach została przekształcona przez Kuratora Oświaty  w Lublinie w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  w Rykach.

Organizatorką i pierwszym dyrektorem Poradni w okresie  od stycznia 1969 r. do listopada 1971r. była mgr Stanisława Liszewska. Następnie funkcję dyrektora Poradni pełniły:

  • od 1 listopada 1971 r. do 31 grudnia 1991 r. – mgr Alina Dąbrowska 
  • od 1 stycznia 1991 r. do 31 sierpnia 2017 r. – mgr Alicja Kuchnio
  • od 1 września 2017 r.- dr Mirosława Brasławska – Haque

W ciągu 50 lat swojej działalności Poradnia pięciokrotnie zmieniała miejsce pobytu.

Początkowo na krótko, bo zaledwie na rok, udostępniono nowo powstałej placówce pomieszczenie w jednym z domków dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Żytniej.

W dniu 25.06.1970 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rykach przyznało Poradni samodzielny budynek mieszczący się przy ul. Plac Wolności, składający się  z 4 pomieszczeń. W budynku tym mieścił się zakład odzieżowy, ale został on przystosowany do potrzeb placówki oświatowej i Poradnia mimo niedogodności funkcjonowała w nim do 1976 r. W roku tym przydzielono Poradni 3 pokoje w Urzędzie Miasta i Gminy w Rykach.

Od 1986 r. Poradnia wynajmowała początkowo 3 pokoje w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach, a po przedzieleniu dwóch z nich ściankami działowymi, wygospodarowane zostały gabinety: psychologiczny, pedagogiczny i logopedyczny, a także gabinet dyrektora i sekretariat. Archiwum zawierające dokumentację badanych dzieci mieściło się w dwóch dużych szafach w jedynym nieprzedzielonym ścianką działową gabinecie logopedycznym.

W 1996 r. lokal zajmowany przez Poradnię powiększył się, dzięki wyrażonej na to zgodzie Kuratora Oświaty Zbigniewa Kaznowskiego oraz uprzejmości dyrektora ZSZ Nr 2 w Rykach Krzysztofa Wojewody, o kolejne 3 pomieszczenia z zasobów Internatu. Stworzyło to lepsze warunki do pracy wszystkim pracownikom, zaś archiwum przeniesiono do odrębnego, przystosowanego pomieszczenia.

W lipcu 2002 roku Poradnia zajmowała lokal na I piętrze Internatu i mieściła się tam do końca roku szkolnego 2004/2005.

Od początku roku szkolnego 2005/2006 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach zajmuje lokal  na II piętrze Internatu ZSZ Nr 1, składający się z pięciu gabinetów, w tym jednej dużej sali przeznaczonej na prowadzenie spotkań szkoleniowych oraz dwóch gabinetów psychologicznych, gabinetu pedagogicznego i logopedycznego. Ponadto znajduje się tu także: gabinet dyrektora, sekretariat, archiwum, pokój socjalny i poczekalnia dla klientów.

W styczniu 2013 roku lokal Poradni powiększony został o duże pomieszczenie przystosowane do prowadzenia rehabilitacji oraz terapii integracji sensorycznej.

W przeszłości w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pracowali:

  Kadra kierownicza:

                            Stanisława Liszewska

                            Alina Dąbrowska

                            Alicja Kuchnio

                            Pracownicy pedagogiczni:

                            Agnieszka Biernacka

                            Joanna Dras

                            Adam Garstka

                            Hanna Kalisz

                            Barbara Karst

                            Włodzimierz Korczak

                            Jadwiga Korżyk

                            Anna Markiewicz

                            Bogumiła Mikusek

                            Elżbieta Milewska- Mądry

                            Witold Natoniewski

                            Irena Orkisz

                            Bernarda Osiak

                            Agnieszka Ośko

                           Pracownicy administracji i obsługi:

                            Lidia Bachanek

                            Mieczysława Cabaj

                            Jadwiga Deres

                            Janina Naduk

                            Jolanta Napiórkowska

                            Zofia Polak

                            Emilia Szczebelska

                            Lekarze pediatrzy (członkowie zespołów orzekających):

                            Jadwiga Banaś

                            Bożena Olszewska

                            Grażyna Radomska

                            Remigiusz Sławiński

                            Iwona Terlecka- Binięda