Certyfikat jakości dla Poradni

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach dołączyła do elitarnego grona placówek oświatowych w Województwie Lubelskim świadczących usługi na najwyższym poziomie.

W czasie spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 26.08.2015r., które odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz nagrodził Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczno w Rykach,  wręczając na ręce pani dyrektor Alicji Kuchnio Certyfikat jakości potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy placówki.

Certyfikat ten został przyznany po przeprowadzonej w dniach 22.06.2015r.-03.07.2015r. przez zespół ewaluatorów powołanych przez Kuratora Oświaty w Lublinie ewaluacji zewnętrznej pracy Poradni w czterech najważniejszych obszarach jej działalności. Oceniane obszary uzykały bardzo wysoki i wysoki stopień spełniania wymagań. Bardzo wysoką jakość pracy uzyskano w zakresie wymagań:

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.

2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii – zapraszamy do obejrzenia.