Dostosowanie wymagań do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych