Feryjny konkurs plastyczny – ulubiony wiersz Juliana Tuwima