Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży

W dniu 09.03.2018r. została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach w ramach Sieci doskonalenia i samokształcenia nauczycieli „Nałogowe zachowania uczniów” konferencja nt. „Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży”.

Do organizacji konferencji włączyły się także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Prelegentami byli lekarz psychiatra dr Gustaw Kozak oraz psychoterapeuci Danuta Gruszczyńska i Michał Melonowski.

W konferencji uczestniczyło 150 osób. Byli to dyrektorzy i nauczyciele szkół z Powiatu Ryckiego oraz dyrektorzy, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z objawami i leczeniem depresji u dzieci i młodzieży oraz z podejściem systemowym w pracy z pacjentem z rozpoznaną depresją lub po próbie samobójczej.