Oferta Poradni na rok szkolny 2023/24

Zapraszamy serdecznie do korzystania w roku szkolnym 2023/24 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli.

Szczegółowe propozycje form pomocy  znajdują się w zakładce Oferta zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wybrane przez Państwa tematy będziemy realizować w ciągu całego roku szkolnego 2023/24. W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni telefonicznie lub mailowo, pisemnie lub osobiście z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.

Oferujemy także nasze uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych  o charakterze szkoleniowym w Państwa placówkach. Zapraszamy do korzystania  z konsultacji  indywidualnych i grupowych na terenie szkół i przedszkoli w zakresie opracowywania IPET-ów, dokonywania wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia, prowadzenia zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne oraz zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy dla rodziców i nauczycieli bieżące informacje i materiały. Zapraszamy do korzystania z nich.

Za Państwa pośrednictwem zachęcamy uczniów i  rodziców do kontaktu ze specjalistami z naszej Poradni w przypadku odczuwania obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych sytuacji dotyczących trudności dnia codziennego. Prosimy o zamieszczenie linku do naszej Poradni: www.ppp-ryki.home.pl na stronie internetowej Państwa placówki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

                                                                   Z życzeniami owocnej współpracy

dyrektor i pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Rykach