PROCEDURY PRZYJĘĆ KLIENTÓW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH

W związku z panującym w kraju stanem epidemii COVID -19, w trakcie wizyt w Poradni należy zachować szczególne środki ostrożności.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe procedury obowiązujące w tym zakresie w naszej placówce.

 1. Wizyta w Poradni rozpoczyna się po telefonicznym uzgodnieniu jej terminu. Podczas rozmowy telefonicznej klient placówki zostanie poinformowany o dokładnej dacie, godzinie, miejscu i zasadach obowiązujących podczas wizyty.
 2. Wizyty w Poradni będą planowane w taki sposób, aby zminimalizować liczę osób przebywających w budynku w tym samym czasie. W związku z tym dziecku może towarzyszyć tylko jeden opiekun.
 3. Na wizytę do Poradni dziecko nie przynosi ze sobą zabawek, książeczek i innych zbędnych przedmiotów.
 4. Do Poradni przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar).
 5. W sytuacji, gdy u dziecka lub rodzica występują objawy chorobowe, pracownik Poradni ma prawo odmówić przyjęcia na wizytę.
 6. Nie należy przychodzić do Poradni, jeżeli ktoś z domowników dziecka przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 7. Dzieci (powyżej 5 roku życia), ich opiekunowie oraz inne osoby przychodzące do placówki zobowiązani są stosować maseczki ochronne lub przyłbice, zapewniające osłonę nosa i ust.
 8. Wszyscy klienci Poradni mają obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu do placówki za pomocą dostępnego płynu do dezynfekcji.
 9. Pracownicy Poradni mają obowiązek stosować maseczki ochronne lub przyłbice, które zabezpiecza dyrektor Poradni.
 10. Jeżeli, jest to możliwe należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 m).
 11. Po przyjściu do placówki rodzice/opiekunowie wypełniają ankietę dotyczącą sytuacji zdrowotnej.
 12. Pomieszczenia placówki są codziennie myte i dezynfekowane odpowiednimi środkami.
 13. Pomoce dydaktyczne, materiały i przybory są dezynfekowane po każdej wizycie.
 14. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia zapewniona jest odpowiednia wentylacja.
 15. Klienci Poradni mają możliwość korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, gdzie mają zapewnione środki higieniczne. Ręce należy myć zgodnie z umieszczoną tam instrukcją.
 16. Osoba przebywająca na terenie Poradni, u której wystąpią niepokojące objawy (kaszel, katar, podwyższona temperatura, duszności, bóle mięśni), zostanie odizolowana w wyznaczonym do tego pomieszczeniu do czasu ustalenia dalszego postępowania ze służbami epidemiologicznymi.