Kontynuacja programu „Za życiem” w latach 2022-2026

Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany na terenie Powiatu Ryckiego przez naszą Poradnię jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO).

W ramach programu prowadzimy dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia) oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów m.in.: terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach.

Dokładne informacje nt. realizacji programu będą zamieszczane w zakładce program rządowy ” Za życiem”.