Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego

W naszej Poradni jest możliwość bezpłatnego zdiagnozowania Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD za pomocą Platformy APD Medical, a następnie przeprowadzenia terapii metodą Neuroflow – Aktywnego Treningu Słuchowego.

Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych). Aby dziecko mogło zostać zdiagnozowane pod kątem APD musi mieć aktualne wyniki badania słuchu.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow jest pierwszym w Polsce interaktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line.

Diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego w naszej Poradni prowadzi Pani Dominika Miturska – neurologopeda, certyfikowany Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®.

Dokładne informacje można uzyskać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, ul. Żytnia 5a  lub telefonicznie 81 865 26 40.