Zakończenie sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli

Na zakończenie cyklu spotkań szkoleniowych w ramach Sieci nt.”Trudności  wychowawcze z uczniami. Wyzwania dla nauczycieli” 12.12.2023 r. odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Badyłą nt. „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i zaburzeniami psychicznymi”.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją