FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

Zachęcamy do zapoznania się  prezentacją  nt. FAS/FASD przygotowaną przez Panie dr Justynę Syrokę i mgr Agnieszkę Lembrych-Furtak, pracujące w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie.

W zakładce Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zamieszczona została także szczegółowa bibliografia dotycząca tego zagadnienia.