Kontynuacja programu „Za życiem” w latach 2022-2026

Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany na terenie Powiatu Ryckiego przez naszą Poradnię jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO).

W ramach programu prowadzimy dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia) oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów m.in.: terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach.

Dokładne informacje nt. realizacji programu będą zamieszczane w zakładce program rządowy ” Za życiem”.

Terapia Integracji Sensorycznej

W naszej Poradni w ramach programu rządowego „Za życiem” prowadzone są zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej. 

Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej sali i są prowadzone przez certyfikowanego terapeutę.

Terapia sensoryczna to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się, jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem zmysłów. Do takich zabaw może na przykład zaliczać się huśtanie w hamaku, jazda na deskorolce oraz zabawa zabawkami o różnych fakturach i kolorach.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Poradni (tel. 81-865-26-40)

Polecamy także artykuł nt. zaburzeń i terapii SI w zakładce Program rządowy „Za życiem”.

Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego

W naszej Poradni jest możliwość bezpłatnego zdiagnozowania Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD za pomocą Platformy APD Medical, a następnie przeprowadzenia terapii metodą Neuroflow – Aktywnego Treningu Słuchowego.

Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych). Aby dziecko mogło zostać zdiagnozowane pod kątem APD musi mieć aktualne wyniki badania słuchu.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow jest pierwszym w Polsce interaktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line.

Diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego w naszej Poradni prowadzi Pani Dominika Miturska – neurologopeda, certyfikowany Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®.

Dokładne informacje można uzyskać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, ul. Żytnia 5a  lub telefonicznie 81 865 26 40.

 

50 lat minęło

W dniu 31.05.2019r. w ZSZ Nr 2 w Rykach odbył się Jubileusz 50-lecia istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach. W obchodach wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele szkół wyższych, powiatowych instytucji, bibliotek, domów kultury, prezesi stowarzyszeń i organizacji oraz byli pracownicy Poradni.

Spotkanie zaszczycili także swoją obecnością Wicekurator Oświaty w Lublinie Piotr Szczepanik oraz Wicestarosta Powiatu Ryckiego Dariusz Cenkiel, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Łysoń i Wiceprzewodnicząca Monika Kośmińska, członek Zarządu Powiatu Grażyna Jeżewska, Przewodnicząca Komisji i Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej Teresa Rayjska, Wiceburmistrz Ryk Marek Jóźwik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach Małgorzata Grzechnik oraz inspektor tego Wydziału Małgorzata Wołowiec.

Uczestnicy Jubileuszu zapoznali się z historią  oraz  współczesną działalnością Poradni, w tym najnowszymi metodami pracy terapeutycznej z dziećmi.

Uroczystość uświetnił wykład dr hab. Mariusza Korczyńskiego, profesora UMCS w Lublinie nt: „Innowacyjne metody terapii dziecka – animaloterapia”.

W części artystycznej wystąpił Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”.

Zdjęcia z uroczystości do obejrzenia w naszej galerii.

Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży

W dniu 09.03.2018r. została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach w ramach Sieci doskonalenia i samokształcenia nauczycieli „Nałogowe zachowania uczniów” konferencja nt. „Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży”.

Do organizacji konferencji włączyły się także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Prelegentami byli lekarz psychiatra dr Gustaw Kozak oraz psychoterapeuci Danuta Gruszczyńska i Michał Melonowski.

W konferencji uczestniczyło 150 osób. Byli to dyrektorzy i nauczyciele szkół z Powiatu Ryckiego oraz dyrektorzy, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z objawami i leczeniem depresji u dzieci i młodzieży oraz z podejściem systemowym w pracy z pacjentem z rozpoznaną depresją lub po próbie samobójczej.

 

Certyfikat jakości dla Poradni

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach dołączyła do elitarnego grona placówek oświatowych w Województwie Lubelskim świadczących usługi na najwyższym poziomie.

W czasie spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 26.08.2015r., które odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz nagrodził Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczno w Rykach,  wręczając na ręce pani dyrektor Alicji Kuchnio Certyfikat jakości potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy placówki.

Certyfikat ten został przyznany po przeprowadzonej w dniach 22.06.2015r.-03.07.2015r. przez zespół ewaluatorów powołanych przez Kuratora Oświaty w Lublinie ewaluacji zewnętrznej pracy Poradni w czterech najważniejszych obszarach jej działalności. Oceniane obszary uzykały bardzo wysoki i wysoki stopień spełniania wymagań. Bardzo wysoką jakość pracy uzyskano w zakresie wymagań:

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.

2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii – zapraszamy do obejrzenia.

Ewaluacja zewnętrzna w Poradni

W dniach 22.06.2015-03.07.2015 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa przez zespół wizytatorów z KO w Lublinie.

Miło nam poinformować, że nasza placówka otrzymała w badanych obszarach wyniki wskazujące na wysoki i bardzo wysoki stopień spełniania wymagań.